Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Flierensestraat 3-3a, Gendt’

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Flierensestraat 3-3a, Gendt’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 14 september 2023 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Flierensestraat 3-3a, Gendt’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn géén zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld.Voor welk gebied?Het perceel Flierensestraat 3-3a, Gendt. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de digitale verbeelding die te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat is het plan?Het plan maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk, in ruil voor de sloop van twee stallen en het realiseren van landschappelijke inpassing.Wat ligt ter inzage?Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Flierensestraat 3-3a, Gendt’ met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende bijlagen ligt ter inzage met ingang van donderdag 28 september 2023. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting. Waar is dit terug te vinden? 1.Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Flierensestraat 3-3a, Gendt’ is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.304-VG01 of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken.2.Leest u liever een papieren versie? Deze kunt u inzien bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Wanneer ligt dit ter inzage?Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 28 september 2023 tot en met donderdag 9 november 2023.Wilt u reageren?Uitsluitend belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 29 september tot en met donderdag 9 november 2023 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Plan in werking?1.Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.2.Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.3.Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/Heeft u vragen?Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 28-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2023-408220

Gerelateerde berichten