Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’ ter inzage ligt. Voor welk gebied?Het perceel Waaldijk 34, Gendt, kadastraal bekend gem. Gendt, E, nummer 1197.Wat is het plan?Het ontwerpwijzigingsplan maakt de functieverandering van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk aan de Waaldijk 34 in Gendt. In ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing en het realiseren van een landschappelijk inpassingsplan mogen twee woningen worden gebouwd. Wat ligt ter inzage?Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’ ligt vanaf donderdag 26 oktober tot en met woensdag 6 december 2023 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting en bijlagen. Waar is dit terug te vinden?1.Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.301-ON01 of via http://www.officielebekendmakingen.nl. 2.Leest u liever een papieren versie? Deze kunt u inzien bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Wilt u reageren?Iedereen kan tijdens de terinzagelegging vanaf donderdag 26 oktober tot en met woensdag 6 december 2023 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van B en W van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via www.lingewaard.nl/een-zienswijze-tegen-een-ontwerpbestemmingsplan-indienen Hiervoor heeft u een DigiD nodig.Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 26-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2023-448524

Gerelateerde berichten