Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Mekrisveld 1, Gendt

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Mekrisveld 1, Gendt.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Mekrisveld 1, Gendt’ ter inzage ligt. Voor welk gebied?Het perceel Mekrisveld 1 in Gendt.Wat is het plan?Dit ontwerpbestemmingsplan maakt een zonnepark bij de Rioolwaterzuivering van het waterschap aan het Mekrisveld 1 in Gendt mogelijk. Wat ligt ter inzage?Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.Bij het ontwerpbestemmingsplan hoort geen exploitatieplan.Waar is dit terug te vinden?1.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Mekrisveld 1, Gendt’ is digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.290-ON01 of via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken in te zien. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 01-01-2024 is het plan vanaf die datum raadpleegbaar via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.2.Analoog bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel. Wilt u reageren?Iedereen kan tijdens de terinzagelegging van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via www.lingewaard.nl/een-zienswijze-tegen-een-ontwerpbestemmingsplan-indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2023-539756

Gerelateerde berichten