Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Kerkpad – Molenweg, Huissen

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Kerkpad – Molenweg, Huissen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 14 december 2023 het bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Kerkpad – Molenweg, Huissen gewijzigd heeft vastgesteld.Voor welk gebied? De percelen Kerkpad 3 en 5 en Molenweg 2 in Huissen..Wat is het plan? Dit bestemmingsplan maakt functieverandering van glastuinbouw naar wonen mogelijk. In ruil voor de sloop van voormalig agrarische glasopstanden wordt de bouw van zes woningen mogelijk gemaakt, en worden drie bestaande bedrijfswoningen omgezet in een reguliere woning. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de Reactienota zienswijzen. De wijzigingen hebben betrekking op enkele verbeteringen in de toelichting, regels en bijlage bij de regels. Wat ligt ter inzage? Het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van donderdag 28 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting. De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld. Waar is dit terug te vinden? 1.Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.289-VG01 of via https://officielebekendmakingen.nl/. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-01-2024 is het plan vanaf die datum raadpleegbaar via https://omgevingswet.overheid.nl.2.Analoog bij het Klantcontactcentrum (tijdens openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.Wanneer ligt dit ter inzage?Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024.Wilt u reageren en heeft u een zienswijze ingediend?Belanghebbenden en niet-belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.Wilt u reageren en heeft u geen zienswijze ingediend?Uitsluitend belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.Plan in werking?Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/Heeft u vragen? Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 28-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2023-558631

Gerelateerde berichten