Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’

DeLingewaardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Waaldijk 34, Gendt’ ter inzage ligt. Het vastgestelde wijzigingsplan dat ter inzage ligt is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. Voor welk gebied? Het perceel Waaldijk 34 te Gendt, kadastraal bekend gem. Gendt, sectie E, nummer 1197.Wat is het plan? Het wijzigingsplan maakt de functieverandering van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk aan de Waaldijk 34 in Gendt. In ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsbebouwing en het realiseren van een landschappelijk inpassingsplan mogen twee woningen worden gebouwd.Wat ligt ter inzage? Het vastgestelde wijzigingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 15 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.Waar is dit terug te vinden? Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.301-VG01 of via http://www.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken. Het wijzigingsplan kunt u op afspraak digitaal inzien in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer (026) 32 60 111. Wanneer ligt dit ter inzage? Alle stukken liggen op afspraak ter inzage van donderdag 15 februari tot en met donderdag 28 maart 2024.Wilt u reageren?U kunt tot en met donderdag 28 maart 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Heeft u geen zienswijze ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent, als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het indienen van een zienswijze in staat bent geweest of als u het niet eens bent met de wijziging ten opzichte van het ontwerp.Plan in werking?Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/Heeft u vragen? Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLingewaardgids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lingewaard, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLingewaardgids.nl
Redactie deLingewaardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lingewaard
  2. gmb-2024-62695

Gerelateerde berichten